Huurvoorwaarden

Bezorgen en ophalen wordt door onszelf gedaan.

Alle door ons verhuurde en in bruikleen geleverde artikelen blijven eigendom van verhuurder.

Schade ontstaan tijdens de huurperiode dient onmiddelijk aan verhuurder te worden gemeld.

Beschadigingen of manco van de door ons verhuurde en in bruikleen geleverde artikelen worden tegen vervangingswaarde of reparatiekosten berekend.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die geleden is door huurder die ontstaan is door of in verband met het gehuurde goed.
De huurder zal verhuurder vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade in verband met het gehuurde goed.

Uiteraard worden onze verhuurproducten steeds proper en netjes afgeleverd en krijgen wij deze ook graag zo terug.Om teleurstelling te voorkomen verzoeken wij U vriendelijk tijdig te reserveren.